menu
Cheikh Yérim Seck révèle «loutax ma bindeu livre bi moy sama diabar dagnko agresser won yakar ni amna ay infos
video- Cheikh Yérim Seck révèle "loutax ma bindeu livre bi moy sama diabar dagnko agresser won"
189
vues

VOTRE RÉACTION?

#WakhSaKhalatt

https://teledakar.net/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!